Da er årsettersynet på LN-GIB nesten ferdig. Det gjenstår kun sluttkontroll i montert stand. ASK-21 vingene gikk så vidt inn i byggelokalet, så de må ha «krympet» de siste årene! 🙂

efks2