Kjære alle medlemmer i Elverum Flyklubb(alle grupper)!

Velkommen til KLUBBKVELD, tirsdag 25. mars 2014, kl 19.00 i ORS, Rikssenteret!

Vi får besøk av Tom Brien. Han er aktivitetskonsulent i NLF, med særlig tanke på å trekke barn og ungdom til flymiljøet. Han er, bl.a., hovedleder for Luftsportsuka, som til sommeren skal arrangeres for tredje gang på Starmoen.

Vi tror det skal bli en inspirerende kveld. Tom har mye og allsidig kunnskap om luftsport. Han vil informere om siste nytt fra NLF. Og utfordre oss til aktivitet. Hvordan drive klubbutvikling? Sterke og svake sider ved virksomheten vår? Og han er åpen og mottagelig for spørsmål og samtale!

Slutt opp om klubbkvelden! Vi tror det er positivt for fellesskapet vårt at vi møtes på tvers av gruppene! Vi er alle engasjert i luftsport og vi bruker samme luftrom!

På vegne av Elverum flyklubb

Tom Røstad Thomas Midtsund
Leder Mikrogruppa Leder Motorgruppa