Tradisjon tro og i henhold til vedtatt terminliste-2014 arranger EFK/s i år også sommeruker i uke-26`- og uke-27`. (23-juni t.o.m. 6-juli).

-I skrivende stund har vi ikke fått satt opp noen konkret liste over vinsjførere og instruktører som er til stede i nevnte periode, men vi håper og regner med å kunne ha instruktører tilstede de fleste dagene i denne perioden.

Alle EFK/s sine fly vil være operative, i tillegg har vi adgang til noe av GSFK sin flypark. (Totalt 7-8 fly !)

Skriv på forumet på EFK/s sin hjemmeside når du har tenkt å komme, og gjerne hvilke ønsker/planer du har. Da har alle en liten pekepin på hva vi kan legge opp til av aktivitet.

Velkommen til forhåpentligivs to aktive uker med mye flyging og pent vær!

Hilsen

Styret EFK/s