Vedtekter, priser mm.

Relevante dokumenter
Vedtekter for klubben LAST NED
Priser sesongen 2013 LAST NED
Bruksregler LN-GBZ LAST NED
Instruks ORS 2014 inkl. vinsjinstruks. LAST NED
Slepepriser 2016
Slepehøyde Pris kr
300 195
400 220
500 275
600 330
700 385
800 440
900 495
1000 550
1100 605
1200 660
1300 715
1400 770
1500 825
1600 880
1700 935
1800 990
1900 1045
2000 1100