Siden oppdateres automatisk hvert 5. minutt.

WEB-kamera med bilde mot parkeringen

WEB-kamera med bilde mot GRID bane 15

WEB-kamera med bilde vest

WEB-kamera med bilde mot GRID bane 33