Styret inviterer til medlemsmøte 15/11-14 kl 13:00
Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Se agenda under.’ (klikk på «Les mer» for bedre format!)

Velkommen!

Agenda:

1.     Evaluering av sesongen 2014
·         Statistikk
·         Medlemmenes synspunkter

 2.    Vinsj
Det er interesse fra SNLF å satse på vinsj som startmetode. De er interessert i å ha vinsj disponibel i sesongen, som et alternativ til flyslep. Bruk av LN-EIC blir for kostbar i lengden.
·         Hva kan EFK/S tilby mht vinsjutsjekk og opplæring av vinsjførere ?
·        Hva må SNLF gjøre mht personell og utrustning ?
·       Sette dette inn i SNLF sin aktivitetskalender.

 

3.    3. Samarbeid med GSFK
·         Felles flyflåte og felles instruktørkorps.
·         Tettere samarbeid mht instruktørvakter, elever.
·         Vinsjutsjekk for GSFK instruktører ?

 

4.    4. Administrasjon av gruppene i EFK
·         Info om arbeidet til dato.
·         Hele styret går av ved årsmøte. Skal det satses på å velge en ledergruppe på 3 personer ?  Forslag til valgkomité.

 5.    Sesongen 2015
·         Aktiviteter
·         Mål mht flyging. Strekk, Acro etc.
·         Vaktplan mht instruktører, vinsjførere mv.
·         Opplæring av interne vinsjførere ?

 

6.    Vedlikehold 2014 – 2015
·         Planlagt vedlikehold
·         Manskap – vaktliste