Tidlig vår bra vær har gitt mye flyging i mai. Vår LS4 nærmer seg ferdigstillelse og vil gå inn i flyparken som et populært fly med god ytelse. Astiren er i allerede i bruk og vi anbefaler alle å sjekke ut på disse to flyene og aktivt ta dem i bruk slik at vi kan frigjøre litt kapasitet fra ASK’ene.
Sjekk på forumet hva som skal gjøres med LS4 i Kr.Himmelfartshelgen og sett av litt tid på Starmoen slik at vi får flyet i lufta nå.