Det har ryktes i lengre tid at Starmoen skal være leid ut til Forsvaret i løpet av september måned.

Styret (EFK) kan nå bekrefte at NLF/ORS har inngått en leieavtale med Forsvaret om utlån av hele Starmoen til øvelsen Noble Ledge. Det kommer ca. 800 soldater fra Nederland samt en del amerikanere. Det blir også en helikopter-wing stasjonert på Starmoen

Det vil si at hele Starmoen vil være stengt i perioden 8-21 september-2014 ,og all ordinær aktivitet vil legges ned eller flyttes til en annen base (Frya) i denne perioden.

-NLF/ORS har vært i forhandlinger med Forsvaret, og det har igjen vært i dialog mellom EFK (EFK/s) og ORS. Vi har blitt enige om en sum for utleie av klubbhus, hangar og overnatting, dette vil beløpe seg til såpass mange kroner for EFK/s sin del, at dette vil gangene oss som klubb.

-Det er på en måte beklagelig at sesongen «skrenkes inn» på grunn av dette, samtidig hadde nok tilgangen til luftrommet rundt Starmoen uansett blitt lagt beslag på av Forsvaret, og i så måte igjen avstengt. Og vi ville da ikke kunnet operere på Starmoen med vår aktivitet uansett, derfor har alle parter sett det fornuftig å finne ut av et samarbeid med Forsvaret.

Vi kommer uansett til å ha normal aktivitet frem t.o.m. 6. september.

Forsvaret leier klubbhus og hangar. Hangar skal være vedlikeholds base for helikoptre. Derfor må både klubbhus og hangar ryddes, og fly må demonteres og settes i hengere.

Vi trenger derfor mannskap til dette, både helgen30./31. august og 6./7. september, som blir siste operative helg.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bli med på denne «dugnaden».

Hvis det skulle være spørsmål rundt dette så ta kontakt med styret.

Hilsen Styret EFK/s