Prosjektet “VINSJ FOR FREMTIDEN”

Arne Gjelten og Jan Arild Lindstad har vært på bedriftsbesøk hos vinsjprodusenten SKYLAUNCH i England. Her følger en liten rapport etter turen, samt noen avsluttende kommentarer knyttet opp mot vår egen vinsjaktivitet framover.

Vi ble møtt på stasjonen av en representant for Skylaunch som kjørte oss til “produksjonslokalene” utenfor tettstedet Wem. Mike Groves og hans 5-6 medarbeidere var i full sving med å klargjøre en vinsj som skulle leveres til en seilflyklubb i Bonn. Den samme vinsjen ble testet dagen etter. En bestilling på 25 (!) vinsjer til det britiske Air Cadets, har gjort at mye av produksjonen blir gjort andre steder. Selve monteringen derimot forgikk i de lokalene vi besøkte. Vi fikk overvære oppspoling av Dynema line (4,5 mm) som var bestillingen på den aktuelle vinsjen. Etter å ha vandret rundt i verkstedet fredag ettermiddag, dro vi av sted sammen med Mike til Long Mynd med vinsjen på slep.

Long Mynd er en av Englands eldste seilflyplasser. Midland Gliding Club operer på plassen, og har alle fasiliteter: Overnatting, restaurant, bar, verksted, hangarer, campingplass mm. Plassert oppe på et fjellplatå – ikke ulikt Ålleberg i Sverige – bare 100 ganger så stort område. Mange avgang– og landingsbaner kunne benyttes avhengig av vindretningen. Lengden varierte fra 3 – 1000 meter. Alt gress. Det var stor aktivitet selv om dette var årets siste offisielle weekend de fløy. For øvrig er det aktivitet hele året på plassen så lenge det ikke kommer snø. (Plassen ligger ca 450 m ASL) Det blåste friskt, ca 15 knots, som ga gode høyder og lengre turer på hanget. Det er utelukkende vinsj som benyttes som startmetode. Antall starter pr år varierte fra
8 – 12000 starter (!). Slepefly var ikke brukt på plassen på mange år.

Pilotene kom fra hele England. De kunne fortelle at i UK foregår nå 85-90 % av alle starter med vinsj. De fortalte også at flere klubber hadde avviklet sin flyslepaktivitet pga stadig større omkostninger som igjen ført til dårlig økonomi i klubbene. Vi tilbrakte lørdagen henholdsvis ved vinsjen eller ved startplassen. Området mellom vinsjen og startplassen, var dårlig egnet til bilkjøring pga klinete jordoverflate. I stedet for linebil, brukte de i stedet en retriever-vinsj til å trekke lina tilbake til startplassen. Systemet er velutprøvd, men krever en vinsjfører i hver ende av plassen som begge må være trent til oppgaven. Tiden fra start til linen var tilbake klar for ny start, tok ca 2,5 minutter. På dette viset kunne de klare 25. starter i timen (!).

Av oss to, ble det bare Jan Arild som fikk anledning til en start med ASK21 på Dynema kunststoffline. Forskjellen fra et opptrekk med stålvaier, er en markant tidligere “lift-off”, da lina ikke veier mer en 10-15 kilo. Oppnådd høydegevinst på en så kort bane som ble benyttet på Long Mynd, er marginal. Det er først ved en banelengde på over 800 meter at gevinsten vil øke ved bruk av kunststoffline.

Hva for inntrykk sitter vi så igjen med etter vårt besøk?

SKYLAUNCH produserer nydelig vinsjer, bygget av entusiaster med høy kompetanse og lang erfaring. En ny vinsj ferdig levert, koster rundt 800 000 kroner. I tillegg til salg og utvikling av sine produkter, er også SKYLAUNCH gode veiledere for klubber som ønsker å oppgradere sine vinsjer.
Vår intensjon med besøket, var å finne ut mer om dette siste; hva er en fornuftig oppgradering av vår kjære Arnardo da vinsji?

Vi kan i alle fall slå fast, at vår egen vinsj har alle de grunnleggende kvaliteter som må til for å kunne tjenestegjøre i mange år framover. Et raskt kostnadsoverslag viste at en oppgradering på ca 60 000 kroner, vil være tilstrekkelig til å komme i gang med kunststoffliner i 2015. Et ytterligere vedlikehold, les: ompakking av motoren, vil koste ca 50 000 kroner, men kan forhåpentligvis utsettes til sesongen 2016/2017.

Antall starter er helt avgjørende for økonomien i prosjektet. For å få flere til å bruke startmetoden, må organiseringen bli bedre. Flere “nøkkelpersoner” og støttepersoner må forplikte seg til innsats i form av en turnusordning. Det er ikke bare snakk om klubbens egne medlemmer, men også folk fra GSFK samt personer knyttet opp til ORS/SNLF.

En fyldigere orientering om prosjektet “VINSJ FOR FREMTIDEN”, vil bli gitt på det utvidede medlemsmøtet lørdag 15. november kl 1300, hvor vi henstiller alle våre seilflyentusiaster til å møte opp.
Arne og Jan Arild