Vinsj som startmetode

EFKS har over en periode på 11 år benyttet vinsj som startmetode. På denne siden vil vi legge ut informasjon om startmetoden og om vår vinsj som er bygget av Arne Gjelten som også er instruktør i vår klubb.

IMG_0287

Utvikling av vinsmiljøet i Elverum Flyklubb Seil samt litt historie:

Elverum Flyklubb Seil er for tiden den eneste klubben i landet som opererer aktivt med vinsj som startmetode, og dette med rimelig stor suksess.
Klubbens vinsjprosjekt startet med at en av våre mest aktive medlemmer, Arne Gjelten, tidlig på 90 tallet begynte å interessere seg for bruk av vinsj. Han reiste til Fallbygdens Flygklubb i Sør-Sverige som er den klubben i Sverige som har mest erfaring med vinsj. De bruker utelukkende denne startmetoden og vinsjer ca 3000 starter i året.

Etter dette besøket fikk Elverum Flyklubb mulighet til å leie inn en vinsj fra Torsby Segelflyklubb både i 1994 og 1995. Den gangen vinsjet vi på Haslemo-sletta hvor vi hadde 400 x 2000 meter å boltre oss på. Tore Bjørnstad fra NAK bisto oss den første sommeren med sin enorme kompetanse. Arne Gjelten var så ivrig på dette med vinsj som startmetode, at han bestemte seg for å bygge en vinsj selv. Han reiste rundt i Sverige, Danmark og Tyskland for å se på vinsjer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG0003

Vinsjer fås fabrikkbygget, men de fleste klubber bygger sine egne vinsjer. Dette for å redusere kostnadene. Etter å ha samlet inn nok data og dokumentasjon, satte Arne i gang prosjektet. Klubbmedlemmene ble mer engasjert etter hvert som prosjektet steg framover. Det ble tatt en meget fornuftig beslutning om at vinsjen skulle tilhøre klubben, og ikke være i personlig eie.

IMG0007.Knut i vinsjen

marit_vinsj

Riksenteret og NAK viste liten interesse. Tidligere avsatte midler til et sentralt vinsjprosjekt, var også borte. Etter hvert, med mye hjelp av Tore Bjørnstad fikk vi noe gehør. Spesielt etter at Steinar Øksenholt ble fagsjef på seilfly, følte vi at NLF tok oss noe mer seriøst. Vinsjen som ble kalt Arnardo`da`vinsji, ble etter hvert akseptert som et seriøst initiativ fra den lokale klubben. EFKS har i dag et godt samarbeid med de øvrige brukerne på Starmoen og vinsjen er stadig å se i virksomhet. Økonomisk er vinsjen 100% driftet av EFKS og delvis finansiert ved lån i seilflymateriellfondet.

Bengt Aaronsson fra KSAK er den myndighetsperson som har godkjent vinsjen for oss ovenfor NAK.

Elverum Flyklubb har også laget et norsk teorikompendium som omhandler alt fra grunnskoling på vinsj, til regler for bruk av vinsj på Starmoen. Disse reglene er utarbeidet ved å ta det beste fra tyske, danske og svenske regler. Vår Danske vennskapsklubb i Vejle, har bistått oss mye og er den klubben hvor instruktørene i EFKS har tatt sin vinsjutdannelse.
EFKS vinsjer mellom tre- og femhundre starter pr sesong. I 2010 ble det 285 starter. Målet er å få minst 500 starter pr. år. I dag grunnskoler vi på vinsj og har god erfaring med dette.
Det skal gjøres en del forbedringer på vinsjen, blant annet å sette den på en liten lastebil, slik at vi har en bedre mulighet til også å flytte den til andre plasser.

Hvorfor vinsj som startmetode:

Den største fordelen med vinsj som startmetode, er kostnadsnivået pr. start. En vinsjstart koster bare 75 kr, mens et flyslep til 600 m koster 300 kr.(Sommeren 2011 i Elverum). Miljø- og støyplager er vesentlig redusert ved bruk av vinsj. Elevene og de som bruker vinsj som startmetode, får også en mye mer effektiv mengdetrening. Piloten lærer seg ”å ta” termikken etter utkopling fra lav høyde.

Vinsj som startmetode har også noen ulemper. Piloten blir ”satt av” på det samme stedet hver gang noe som er et minus i forhold til flyslep. Høyden som oppnås (400m-600m) er også litt lavere enn med flyslep.

Ca 70 % av seilflystartene i Danmark og Tyskland foregår med vinsj. Støykravene ute i Europa har satt en stopper for fri bruk av flyslep for å få seilfly i lufta.

Bruk av vinsj som startmetode er meget effektivt – det går fort unna! Med riktig og grundig opplæring, er allikevel ikke risikoen for uhell større enn ved bruk av flyslep. Konsentrasjon og fokus er nødvendig uansett startmetode! Mange av pilotene i klubben vår foretrekker vinsj framfor flyslep!

Arne Gjelten
Vinsjkonstruktør og teknisk ansvarlig for vinsjen i EFKS